ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολχικό, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη
2394041009
nipkolch@gmail.com
http://nip-kolch.thess.sch.gr/